Archives post

HO Hasene podijelila pomoć sa hranom i ogrevom u Prijepolju i Brodarevu – Hasene Serbia

U sklopu svoje humanitarne pomoći, Hasene je i ove godine pružila značajnu podršku stanovnicima Brodareva i Prijepolja, donoseći toplinu i osnovne potrepštine...

Hasene u Sjenici donarala pakete sa namirnicama i ogrev – Hasene Serbia

Humanitarna organizacija Hasene u ovim hladnim danima je pružila značajnu podršku socijalno ugroženim porodicama u Sjenici, obezbjeđujući humanitarnu pomoć i...

Podjela pomoći gluvim i nagluvim, slijepim i slabovidim osobama u Novom Pazaru – Hasene Serbia

Danas, u sklopu kontinuirane pomoći socijalno ugroženim licima, Humanitarna organizacija Hasene izvršila je još jednu uspješnu akciju. Fokus pomoći ovoga puta bio...