Belivukova grupa eliminisala Hodžića i Spahića u Danilovgradu

142

Specjalno državno tužilaštvo pokrenulo je postupak protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, N. J. i R.Ž. zbog osnovane sumnje da su 2020,. godine u Danilovgradu ubili Damira Hodžića i Adisa Spahića iz Bara.

Kako se navodi j saopštenju SDT-a, osumnjičeni su 14. oktobra 2020. godine po dogovoru ubili Hodžića i Spahića. Prema navodima iz istrage, R.Ž. je obezbijedio kuću u koju je namamio Hodžića i Spahića. Za to vrijeme Belivuk, Miljković i J.N. ilegalno su ušli u Crnu Goru i došli do kuće koju je iznajmio Ž.R.

Belivuk je, kako se sumnja, pucao u Hodžića i ubio ga.

“Osumnjičeni M.M. i J.N. istovremeno su fizički nasrnuli na oštećenog S.A., svezali ga, kao i R.M. koji se nalazio sa njima u društvu. Istog dana S.A. je lišen života. Oštećenog R.M. drugi, za sada NN pripadnici kriminalne organizacije, odveli su na drugu lokaciju”, navodi se u saopštenju.

Krivična prijava podnijeta je protiv četiri lica (B.V., M.M., J.N. i Ž.R.) zbog osnovane sumnje da su u drugoj polovini 2020 godine, na teritoriji Crne Gore, B.V. i NN lice formirali kriminalnu organizaciju, koja za cilj ima vršenje krivičnih djela za koja se po zakonu može izreći kazna zatvora u trajanju od 4 godine ili teža kazna, radi sticanja nezakonite dobiti i moći.

Djelovanje kriminalne organizacije je planirano na duže vrijeme uz primjenu tačno određenih pravila i unutrašnje kontrole i discipline, a svaki član kriminalne organizacije je imao unaprijed određen zadatak i ulogu. U djelovanju kriminalne organizacije planirana je primjena zastrašivanja i nasilja. Organizatori su lično ili preko drugih članova organizacije vrbovali lica za članove kriminalne organizacije, pa su pored za sada NN lica, članstvo u kriminalnoj organizaciji prihvatili M.M., J.N. i Ž.R.

U cilju realizacije kriminalnog plana i vršenja neodređenog broja krivičnih djela ubistvo (iz čl. 143 KZCG) teško ubistvo (iz čl. 144 KZCG) otmica (iz čl. 164 KZ CG) organizator B.V. za sebe je odredio da planira izvršenje krivičnih djela,daje uputstva i naredbe članovima kriminalne organizacije u pravcu izvršenja krivičnih djela, da sam izvršava krivična djela zbog kojih je kriminalna organizacija i formirana, dok je za sada NN organizator za sebe odredio da određuje lica koja treba lišiti života, obezbjeđuje materijalna sredstva za izvršenje krivičnog djela, određuje vrijeme, mjesto i način izvršenja krivičnih djela, prikupljanja podatake o kretanju pripadnika suprotstavljenih kriminalnih organizacije koje treba lišiti života.

Osumnjičeni M.M. i J.N. prihvatili su da izvršavaju naredbe i uputstva organizatora kriminalne organizacije koja su im direktno data, da sami i sa drugim pripadnicima kriminalne organizacije izvršavaju krivična djela zbog kojih je kriminalna organizacija stvorena kao i da vrše druge radnje koje su im određene od strane organizatora.

Osumnjičeni Ž.R. prihvatio je da izvršava naredbe i uputstva organizatora kriminalne organizacije koja su mu direktno data ili prenešena od strane drugih pripadnika kriminalne organizacije, da pruža logističku podršku organizatorima i pripadnicima kriminalne organizacije, obezbjeđuje stambene objekte u kojima će se vršiti krivična djela zbog kojih je kriminalna organizacija i formirana, pruža pomoć i priprema izvršenje krivičnih djela ubistvo i otmica, komunicira sa licima koja su određena da budu lišena života kako bi ih doveo na mjesto gdje će biti ubijeni, kao i da vrši druge radnje koje su mu određene od strane organizatora.

Na označeni način osumnjičeni B.V. je osnovano sumnjiv da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 1 u vezi st 6 KZCG a M.M., Ž.R. i J.N. krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 2 u vezi st. 1 i 6 KZCG.

Istovremeno, u cilju realizacije kriminalnog plana osnovano se sumnja da su 14.10.2020. godine u Danilovgradu, osumnjičeni B.V., M.M. i J.N. po prethodnom dogovoru i zajedno, lišili života više lica – oštećene H.D. i S.A., u čemu im je sa umišljajem u izvršenju krivičnog djela teško ubistvo (iz čl. 144 KZ CG) pomogao osumnjičeni Ž.R., tako što je u cilju realizacije kriminalnog plana prethodno obezbijedio stambeni objekat – kuću, a nakon toga stupio u telefonsku komunikaciju sa H.D. koji je određen da bude ubijen od strane kriminalne organizacije, te je koristeći prethodno stečeno povjerenje, tražio oštećenima da dođu u naselje Spuž u opštini Danilovgrad u kuću koju je koristio, a kako bi se vidjeli.

Za to vrijeme su osumnjičeni B.V., M.M. i J.N. nelegalnim putem, mimo graničnih prelaza ušli u Crnu Goru i došli do kuće Ž.R., a sve u cilju realizacije kriminalnog plana ubistva oštećenih S.A. i H.D., pa je 14.10.2020 godine oko 15.00 časova, po dolasku oštećenih u kuću Ž.R., osumnjičeni B.V. odmah lišio života H.D. na način što je pucao iz vatrenog oružja i pogodio ga u predjelu glave nanoseći mu povrede usljed kojih je nastupila smrt.

Osumnjičeni M.M. i J.N. istovremeno su fizički nasrnuli na oštećenog S.A., svezali ga, kao i R.M. koji se nalazio sa njima u društvu. Istog dana S.A. je lišen života.

Oštećenog R.M. drugi, za sada NN pripadnici kriminalne organizacije, odveli su na drugu lokaciju.

Osumnjičeni B.V. je glasovnom porukom putem kriptovanog mobilnog telefona obavijestio druge pripadnike kriminalne organizacije o načinu na koji je izvršio opisano krivično djelo, te je istima saopštio: „Brate, Zemo i Hell i svi su dobro odreagovali, to ne može uopšte da se komentariše, svako je hvato svog, meni je zapao „Kasap“, „Kratos“ je hvato „zeta“, „Hell“ je hvato M., to što je „Kasap“ imao utoku i potegnuo, brate to niko nije mogao da očekuje i to nije moglo da se promeni i ne može da se ispravi, to nikako brate, ja uopšte nisam hteo da rizikujem, mi smo se tako dogovorili sami bez obzira šta ste vi rekli tu u grupi, ako se vidi i potegne odmah se puca. Brate to nema šta tu da se pravdamo“.

Nakon izvršenog teškog ubistva na štetu H.D. i S.A., NN pripadnici kriminalne organizacije uklonili su tragove izvršenih krivičnih djela na način što su tijela oštećenih H.D. i S.A. zakopali na nepoznatoj lokaciji, te istovremeno iz kuće uklonili tragove krvi oštećenih na način što su prali zidove unutrašnjosti kuće i mijenjali podove. Na označeni način B.V., M.M. i J.N. su kao saizvršioci izvršili krivično djelo teško ubistvo (iz čl. 144 tačka 8 u vezi čl. 23 KZ CG.), dok je osumnjičeni Ž.R. izvršio krivično djelo teško ubistvo izvršeno putem pomaganja (iz čl. 143 tačka 8. u vezi čl. 25 KZ CG.)

Prema do sada prikupljenim podacima osumnjičeni su osnovano sumnjivi za izvršenje krivičnih djela koja su im stavljena na teret, te je prema istima pokrenut krivični postupak zbog višestrukog ubistva. Dokazi koji su do sada prikupljeni do granice osnovane sumnje ukazuju da su oštećeni prvo namamljeni a potom i likvidirani od strane B.V.; M.M. i J.N., te da su nakon toga uklonjeni tragovi o izvršenim krivičnim djelima.
Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *