Category: Arhitektura

Novi put prema Kušlat džamiji: Grade se stepenice dužine 450 metara

Na 450 metara dužine s visinskom razlikom od 150 metara grade se kamene stepenice koje će biti najlakši i najkraći put do Kušlat džamije sa glavne...

Zašto mladi u Srbiji ne znaju o spaljivanju Vijećnice u Sarajevu?(VIDEO)

Šta je to u knjigama što tera osobu da zbog njih ostane u kući koja gori, pitao se protagonista modernog distopijskog klasika Farenhajt 451. Stanovnici Sarajeva...

Zašto je Stounhedž tako otporan na vremenske uslove?

Stonehenge je građevina iz neolitika i brončanog doba, smještena u okolini Amensburya u Engleskom okrugu Wiltshire, otprilike 13 km sjeverozapadno...

Fatihov most u Prijepolju

Na najstarijim fotografijama prijepoljskog Fatihovog mosta vidi se da je drvena konstrukcija mosta postavljena na niskim kamenim kulama. Mala visina ovih kula bila je...

Osmanske džamije – dragulji arhitektonske umjetnosti

Imperija koja se prostirala na tri kontinenta stvorila je kulturu o kojoj će se pričati stoljećima nakon njene propasti. Osmansko carstvo, pojam uz kojeg se...

Bezdušno uništavanje kulturnog nasljeđa

Piše: Enver Imamović Rat koji je vođen u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine, pored ogromnog broja ljudskih žrtava, također je desetkovao njeno...

Džamija u Župi uprkos mnogim iskušenjima stoljećima krasi trebinjski kraj

– Džamija u Župi, jedna je od najstarijih u trebinjskom kraju, kroz historiju je nekoliko puta rušena i premještena, a i danas, 11 godina nakon što je...

Čudo u Hercegovini: Munara džamije Osman-paše Kazanca tri i po stoljeća prkosi vremenu i ratovima

Gacko GACKO (AA) – Iako je prošlo skoro tri i po stoljeća od njene gradnje, munara u selu Kazanci, smještenom dvadesetak kilometara od Gacka i svega...

Sulejmanija Šarena džamija Travnik (Video i foto)

Sulejmanija Šarena džamija – Njena historija vezana je za urbani razvoj grada i imena značajnih vakifa, od kojih su dva nosila vezirsku titulu. Na mjestu Šarene...

Đulagin dvor

Đulagin dvor je velika palata iz austrougarskog perioda u srcu sarajevske čaršije između ulica Sarači i Mula Mustafe Bašeskije sa glavnom fasadom duž Đulagine...