Drvoprerađivačima u Rožajama za opremu 300.000 eura

145

Rožaje ima višedecenijsku tradiciju i uspjeh u drvopreradi, ali je stanje u toj oblasti ispod svih mogućnosti i potencijala koji realno postoje, kako u smislu proizvodnje tako i zapošljavanja. Značaj koji je nekadašnji gigant AD „Gornji Ibar“ imao za naš grad se ni u ovim modernim vremenima ne može još reprodukovati i nadoknaditi – kaže šef opštinske Službe za izradu razvojnih projekata Fikret Kuč.

On objašnjava da je kao ključna prepreka za povećanje konkurentnosti preduzeća u drvoprerađivačkoj industriji prepoznata zastarjela ili nerazvijena tehnologija.

Taj problem nastojaćemo da riješimo kroz Program/projekat unapređenja konkurentnosti i zapošljavanje u drvoprerađivačkom sektoru koji se realizuje  uz kontrolu i saglasnost Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori – kaže Kuč.

Program je usmjeren na razvoj produktivnih i izvozno orijentisanih mikro, malih i srednjih preduzeća. Na raspolaganju je bespovratnih 300.000 eura. Cilj je da se podrži najmanje deset preduzeća, koja maksimalno mogu dobiti do 30.000 eura. Osnovica projekta je nabavka savremene opreme kojom će se unaprijediti proizvodni kapaciteti, finalizacija proizvodnje i konkurentnost.

Tokom pripremanja projekta razgovarali smo sa drvoprerađivačima. Ukazali su na potrebu nabavke savremene opreme koja će omogućiti stvaranje finalnih proizvoda i otvaranje novih radnih mjesta. Jedna od najvažnijh sugestija odnosi se na mogućnost nabavke polovne opreme jer je nova najčešće veoma skupa i prelazi maksimalni iznos koji korisnik bespovratne podrške može ostvariti kroz učešće u Programu – kaže Kuč.

Osim velike zastupljenosti primarne i sekundarne proizvodnje kao problem sektora prerade drveta u Rožajama, poslodavci su naveli i nedostatak kadra koji može unaprijediti njihovo poslovanje i doprinijeti finalizaciji proizvodnje.

Zato će posebna pažnja kroz program biti posvećena zapošljavanju i podsticanju aktivnog uključivanja mladih, žena i „ranjivih“ ciljnih grupa. Predviđena je obuka najmanje 30 nezaposlenih sa evidencije Biroa rada koji će dobiti sertifikate, a u firmama koje su korisnici programa zaposliće se makar 20 novih lica. Dodatni kvalitet programa je što su predviđene konsultantske usluge tokom obuke i rada na nabavljenoj opremi – kaže Kuč.

Poziv je raspisan u okviru IPA II – Evropske unije za Crnu Goru za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Sprovodi se kroz projekat JAFAM.

Kuč kaže da je Opština ranije izdvajala sredstva za pomoć privredi, ali da je taj program prvi koji značajnije konkretno tretira oblast drvoprerade.

Podrška ne obuhvata plaćanje troškova PDV-a, carine i sl. Rok za dostavljanje prijava je treći mart.

Program unapređenja konkurentnosti i zapošljavanje u drvoprerađivačkom sektoru Opština sprovodi u saradnji sa nevladinim organizacijama Centar za regionalni razvoj, Udruženje paraplegičara i Klaster drvoprerade. Predsjednik Udruženja paraplegičara, koje broji 85 članova, Jasminko Nokić kaže kako je projekat izuzetno značajan kako za organizaciju tako i za članove.

Projekat će doprinijeti povećanju zapošljivosti lica sa invaliditetom kroz sticanje novih znanja i vještina i njihovo osnaživanje za uključivanje u društvene i radne tokove. Učiniće vidljivijim lica sa invaliditetom na tržištu rada i stvoriti uslove za direktan i organizovan kontakt sa poslodavcima– kaže Nokić.

On dodaje da je projekat pobudio veliko interesovanje kod lica sa invaliditetom te očekuje da će biti uspješno realizovan.

Izvor:Pobjeda
Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *