ELVEDIN PEZIĆ – ŠTA ULEMA KAŽE O NARGILI ?!

178

Velikom alimu današnjice, šejhu Ibn Bazu postavljeno je sljedeće pitanje:
Možete li nam pojasniti propis konzumiranja nargile/šiše, i da li je njen propis identičan propisu duhana, i da li se nargila/šiša i duhan smatraju zabranjenim opojnim sredstvima?

Šejh je odgovorio riječima: “Konzumiranje nargile/šiše i duhana sa svim njihovim vrstama svrstavaju se u red strogo zabranjenih postupaka/harama, zbog mnoštva šteta koje konzumiranje istih nosi u sebi.

Kompetentne osobe iz područja medicine veoma jasno su spomenule mnoge štete koje proizilaze iz konzumiranja nargile i duhana, a Uzvišeni Allah zabranio je muslimanima konzumiranje onoga što im šteti. Stroga obaveza/vadžib onim osobama koje su se odale konzumiranju istih je da to odmah ostave i da upozore na njihovu opasnost.

Sve to zbog riječi Uzvišenog Allaha u suri El-Maide, u kojima se obraća svome Poslaniku riječima: „Pitaju te što im se dozvoljava. Reci: “Dozvoljavaju vam se lijepa jela.” (El-Maide, 4) i zbog riječi Uzvišenog Allaha u kojima opisuje svoga miljenika riječima: „Koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružna im zabraniti.“ (El-E’araf, 157)

Rezime: Sve vrste duhana i nargile/šiše potpadaju pod pojam onoga što šteti insanu, pa je njihovo konzumiranje strogo zabranjeno na osnovu prethodno citiranih ajeta i drugih tekstova sa istim značenjem.

Molimo Allaha da uputi muslimane na ono u čemu je njima dobro i uspjeh, i da ih sačuva od onoga što će im štetiti na dunjaluku i na ahiretu, a On je najbolji od koga se može nešto tražiti.“

(Fetava islamijje, 3/443 str.; Medžmu’a fetava Ibn Baz, 23/52 str.)
Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *