– Tvrdnja da je Bosna i Hercegovina “sastavljena od dva entiteta”, što je teza koju uporno zastupa i Milorad Dodik, je i uvreda za sve patriote ove zemlje.

Bosna i Hercegovina nije “sastavljena” od entiteta. Postojala je stotinama godina prije njihovog nastanka, što Dodik pokušava negirati, a Konaković mu, očigledno, pomaže u tome.

Da je Konaković malo više čitao, a manje podilazio Dodiku, saznao bi da se Bosna i Hercegovina, prema našem Ustavu, sastoji od dva entiteta, a ne da je od njih “sastavljena”.

Tvrditi da je Bosna i Hercegovina “sastavljena od entiteta”, da Bošnjaci “biraju Hrvatima člana Predsjedništva” ili amnestirati Dodika od ugrožavanja mira svojom secesionističkom politikom, a istovremeno imati ambiciju da predstavlja Bošnjake i bosanskohercegovačke patriote, te da u njihovo ime donosi važne državne odluke sa dalekosežnim posljedicama, pokazatelj je nesrazmjera između takvih ambicija sa jedne, te znanja i kapaciteta sa druge strane.