Odbijena tužba protiv profesora Rašida Hadžića OSNOVNI SUD ODBIO TUŽBENI ZAHTJEV UCG KAO NEOSNOVAN

126

Državni Univerzitet tužio je Hadžića, tražeći da sa njim raskine ugovor o kupovini stana po povoljnim uslovima. U tužbi iz jula 2020. godine, koju potpisuje nekadašnji rektor prof. dr Danilo Nikolić, navodi se sumnja da je Hadžić konkurisao za stan u Podgorici, a da je prethodno sakrio podatak da već ima stan u Rožajama

Osnovni sud u Podgorici odbio je kao neosnovan tužbeni zahtjev Univerziteta Crne Gore protiv v. d. dekana Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Nikšić Rašida Hadžića

Državni Univerzitet tužio je Hadžića, tražeći da sa njim raskine ugovor o kupovini stana po povoljnim uslovima. U tužbi iz jula 2020. godine, koju potpisuje nekadašnji rektor prof. dr Danilo Nikolić, navodi se sumnja da je Hadžić konkurisao za stan u Podgorici, a da je prethodno sakrio podatak da već ima stan u Rožajama.

On je, kako piše, svoj stan poklonio ocu, a zatim konkurisao za stan u Podgorici: “Nakon što mu je odobren stan u Podgorici i tako riješio stambeno pitanje, Rašidu Hadžiću je njegov otac ‘vratio’ stan u Rožajama, zaključivši ugovor o poklonu”, navodi se u tužbi.

Tuženi profesor Rašid Hadžić
Tuženi profesor Rašid Hadžićfoto: UCG

Savjetnica za odnose s javnošću podgoričkog Osnovnog suda Nikoleta Golubović, saopštila je “Vijestima” da je u cjelosti odbijen tužbeni zahtjev, uz napomenu da presuda još nije pravosnažna.

Najavila je da će presuda biti dostupna na sajtu suda u anonimiziranom obliku, ukoliko postane pravosnažna.

Ukoliko se presuda potvrdi, sud je obavezao Univerzitet Crne Gore da Hadžiću i njegovoj supruzi Mihriji, na ime troškova postupka isplati iznos od 2.904 eura u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude.

”Osnovni sud u Podgorici je dana 30. 12. 2021.godine donio presudu kojom je, u stavu I odbijen tužbeni zahtjev kojim je traženo da se utvrdi da je raskinut Ugovor o prodaji sa elementima ugovora o hipoteci od 31. 05. 2012. godine, zaključen između U. C. G. kao prodavca i hipotekarnog dužnika H. R. (Hadžič Rašid – napomena aut.) kao kupca, hipotekarnog dužnika i korisnika kredita, H. M. (Mihrije Hadžić – napomena aut.) kao bračnog druga kupca i korisnika kredita i C.K.B. AD P., kao hipotekarnog povjerioca, kao neosnovan”, navela je Golubović.

Navela je da je, u stavu II odluke, odbijen eventualni tužbeni zahtjev kojim je traženo da se obaveže tuženi I reda da isplati tužiocu – Univerzitetu, na ime obeštećenja, iznos koji će biti preciziran nakon izrade nalaza i mišljenja vještaka odgovarajuće struke:

”A koji iznos se odnosi na vrijednost nepokretnosti otuđenih Ugovorom o poklonu Ov.br.3. od 24. 07. 2009. godine, obračunatu po tržišnim uslovima na dan donošenja

Odluke Komisije za rješavanje stambenih potreba kadrova i zaposlenih na U. C. G. od 2. 3. 2012. godine i razliku u kvadraturi nepokretnosti kojim je tuženi I reda raspolagao predmetnim Ugovorom o poklonu od 24. 07. 2009. godine u odnosu na nepokretnost upisanu u LN 9.. KO P. I, kat.parcela 1.., objekat broj 1, kućni broj L – 8 – 8 spratnosti P, PD 107, površine 113m2, obračunatu po povoljnijim uslovima u skladu sa

Pravilnikom o rješavanju stambenih potreba kadrova na U.C. G.(Bilten UCG broj 245/09)… Stavom III presude obavezan je tužilac /Univerzitet Crne Gore/ da tuženim I i II reda/Rašidu Hadžiću i njegovoj supruzi/ na ime troškova postupka isplati iznos od 2.904,00€, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom izvršenja”, navela je Nikoleta Golubović, savjetnica za odnose s javnošću podgoričkog Osnovnog suda”, saopštila je Golubović.

U tužbi Univerziteta navodi se da je Hadžić učestvovao na konkursu za rješavanje stambenih potreba i zahtjev podnio 22. juna 2010. godine.

”Nakon podnijetog zahtjeva tuženog i procedure i postupka koji je sprovela Komisija za rješavanje stambenih potreba kadrova i zaposlenih, Upravni odbor je, na osnovu člana 22 stav 3 Pravilnika o rješavanju stambenih potreba, a na predlog Komisije, 29. februara 2012. godine donio odluku kojom se stambeno pitanje tuženog Rašida Hadžića rješava dodjelom stana u Podgorici.

Na osnovu ove odluke Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, Komisija za rješavanje stambenih potreba kadrova i zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore, je 2. 3. 2012., donijela odluku da se Hadžiću dodjeljuje stan u susvojinu u Podgorici ‘Univerzitetski centar’ površine 113 metara kvadratnih”, navodi se u tužbi.

Dodaje se da je zatim zaključen predugovor o kupovini stana pod povoljnijim uslovima između Univerziteta Crne Gore, kao prodavca i tuženog Hadžića, kao kupca.

”Na osnovu predugovora o kupovini stana pod povoljnijim uslovima, pristupilo se potpisivanju ugovora o prodaji sa elementima ugovora o hipoteci 31. maja 2012. godine, u kojem su precizirana prava i obaveze potpisnica ugovora o prodaji sa elementima ugovora o hipoteci”, piše u tužbi.

Na osnovu ugovora o prodaji sa elementima ugovora o hipoteci, tuženi je ključeve do stana preuzeo 22. juna 2012. Na ovako opisan način, podsjeća se u tužbi, da je Hadžić riješio stambeno pitanje.
Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *