Ovo su nova kadrovska rješenja u Vladi CRNE GORE

4

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici razmotrila više kadrovskih pitanja. Potvrđeno je saznanje CdM-a da će vršioc dužnosti direktora Obavještajno – bezbjednosnog direktorata u Ministarstvu odbrane biti Janko Laković.

Na današnjoj sjednici Vlada je:

1. dala saglasnost da se za glavnog inspektora rada u Upravi za inspekcijske poslove – Sektoru za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću i javne nabavke – Odsjeku za inspekciju rada, postavi Srđan Simović,

2. dala saglasnost da se za glavnu urbanističko-građevinsku inspektorku u Ministarsvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma – Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje – Direkciji za urbanističko-građevinski nadzor, postavi Mirjana Đurišić,

3. donijela Rješenje da se Arben Jakupi odredi za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima – rukovodioca Sektora za elektronske evidencije, informisanje i istraživanje,

4. donijela Rješenje o imenovanju Maše Stevović za državnu sekretarku u Ministarstvu prosvjete,

5. donijela Rješenje o imenovanju Miloša Medenice za državnog sekretara u Ministarstvu finansija,

6. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. sekretarke ranijeg Ministarstva finansija i socijalnog staranja Naide Nišić,

7. donijela Rješenje o određivanju Ane Raičević za vršiteljku dužnosti sekretarke Ministarstva finansija,

8. donijela Rješenje o imenovanju Bojana Bugarina za savjetnika potpredsjednika Vlade Crne Gore za politički sistem i unutrašnju politiku,

9. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. sekretara Ministarstva odbrane Dragutina Kalezića,

10. donijela Rješenje o određivanju Jadranke Vojinović za vršiteljku dužnosti sekretarke Ministarstva odbrane,

11. donijela Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Obavještajno – bezbjednosnog direktorata u Ministarstvu odbrane potpukovniku Todora Goranovića,

12. donijela Rješenje o određivanju Janka Lakovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Obavještajno-bezbjednosnog direktorata u Ministarstvu odbrane,

13. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. direktora Uprave za sport i mlade Marka Begovića,

14. donijela Rješenje o određivanju Sava Rašovića za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva sporta i mladih,

15. donijela Rješenje o imenovanju Mersudina Gredića za državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova,

16. donijela Rješenje o određivanju Enese Hasanagić Katana za vršiteljku dužnosti sekretarke Ministarstva javne uprave,

17. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za normativne poslove i razvoj policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Hermina Šabotića,

18. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance u Ministarstvu unutrašnjih poslova
Miroslava Zekovića,

19. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za evropske poslove, međunarodnu saradnju i programe podrške u Ministarstvu
unutrašnjih poslova Sergeja Mučalice,

20. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za bezbjednosno-nadzorne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova Petra
Koprivice,

21. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za zaštitu i spašavanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova Miodraga Bešovića,

22. donijela Rješenje o određivanju Hermina Šabotića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za normativne poslove i razvoj policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova,

23. donijela Rješenje o određivanju Radovana Popovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance u Ministarstvu
unutrašnjih poslova,

24. donijela Rješenje o određivanju Sergeja Mučalice za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za evropske poslove, međunarodnu saradnju i programe
podrške u Ministarstvu unutrašnjih poslova,

25. donijela Rješenje o određivanju Miodraga Bešovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za zaštitu i spašavanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova,

26. donijela Rješenje o imenovanju Irme Selmanović za savjetnicu potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj,

27. predložila redovnoj Skupštini akcionara „Luke Bar“ AD Bar da za članove Odbora direktora izabere: Darka Pekića, Marka Nišavića, Vladimira Dragovića i Nedžiba Ibrišimovića i

28. odredila Snežanu Đurković za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na redovnoj Skupštini akcionara „Luke Bar“ AD Bar.
Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.