Posljednja hazreti Omerova oporuka

153

Piše: dr. Ali el-Sallabi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Hazreti Omer, radijallahu anhu, ostavio je važnu oporuku ili vasijjet halifi koji će ga naslijediti u vođstvu islamskog ummeta, u kojoj je rekao: ”Oporučujem ti da se bojiš samo Allaha, Koji nema sudruga, i oporučujem ti da se lijepo ophodiš prema muhadžirima, da im činiš dobro i da uvijek imaš na umu da su oni pretekli druge u islamu i u dobru.

Oporučujem ti da činiš dobro ensarijama, prihvati njihova dobra djela, a pređi preko njihovih loših djela i postupaka.

Oporučujem ti da budeš dobar prema stanovnicima gradova, jer su oni pomagači protiv neprijatelja i sakupljači ratnog plijena i drugih poreza. I nemoj im nametati ono što sami nisu u stanju učiniti. 

Oporučujem ti da budeš dobar prema beduinima, oni su temelj Arapa i sastavni dio islama; uzmi iz imetka njihovih bogataša (na ime zekata) i dadni njihovim siromasima.

Oporučujem ti da činiš dobro zimijama ili štićenicima islamske države (ehlu kitabije), da se boriš protiv onih koji ih napadaju i da ih ne opterećuješ preko njihovih mogućnosti, nakon što oni izvrše svoje obaveze prema državi.

Oporučujem ti da se bojiš Allaha, a da se ne bojiš ljudi.

Oporučujem ti da budeš pravedan prema svojim podanicima, da se posvetiš njihovim potrebama i da ne daješ prednost bogatima nad siromašnima, jer je u tome sigurnost i spas za tvoje srce, olakšavanje tvoga tereta i dobro za tvoju završnicu sve dok se ne sretneš sa Onim Koji zna tvoje tajne i Koji se upliće između tebe i tvoga srca.

Oporučujem ti da budeš strog u pogledu Allahovih naredbi, Njegovih granica i neposlušnosti prema Njemu, svejedno radilo se o bliskim ili dalekim, i neka te ne obuzima sažaljenje u primjeni adekvatne šerijatske kazne nad onima koji su učinili prijestup ili počinili zlodjelo.

Neka kod tebe svi muslimani budu jednaki i nemoj se u ime Allaha bojati ničijeg prijekora.

Oporučujem ti da ne dozvoliš ni sebi ni drugima činjenje zuluma i nepravde štićenicima islamske države.

Ja sam ti ostavio oporuku i posavjetovao te, želeći time Allahovo lice i ahiretsku nagradu. Odabrao sam za tebe savjete i uputstva koja bih odabrao za sebe i svoje vlastito dijete, pa ako postupiš onako kako sam te posavjetovao i izvršiš ono što sam ti naredio, prigrabit ćeš veliku nagradu. 

 A ako to ne prihvatiš i zanemariš, onda to znači tvoje odstupanje i znak je tvog pogrešnog mišljenja, jer su strasti i hirovi uzajamno povezani, a glava grijeha i pozivatelj u sve ono što vodi u propast je Iblis. On je zavarao mnoge ljude iz prijašnjih generacija i odveo ih u džehennemsku vatru, a ružno je to prebivalište.

Zaista je mizerna i jadna dobit koja se ostvari preko prijateljstva sa Allahovim neprijateljem, koji poziva u griješenje i neposlušnost Allahu, dželle šanuhu.

Budi uvijek na strani istine i prvo savjetuj samog sebe. Budi samilostan prema muslimanima, poštuj njihove starije, smiluj se njihovim mladima, poštuj i uvažavaj njihove učenjake i ne udaraj ih, pa da ih izložiš poniženju.

Nemoj monopolizirati ratni plijen, pa da izazoveš srdžbu vojnika i nemoj ih lišavati onoga što im pripada kad za to dođe vrijeme, pa da ih osiromašiš; nemoj zadržavati vojsku dugo na granicama i utvrdama, odvojenu od njihovih porodica, kako ne bi došlo do prekida njihovog potomstva. 

Ne dozvoli da državni imetak prelazi iz ruku jednih bogataša u ruke drugih bogataša i ne zatvaraj svoja vrata pred ljudima (pred njihovim potrebama i zahtjevima), pa da jaki ”pojedu” slabe.” (Ibn Sa'd, Et-Tabekat, III/339.; El-Džahiz, El-Bejan vet-tebjin, III/46.; Ibnul-Esir, El-Kamil fit-tarih, II/210.)

 Ova oporuka ukazuje na hazreti Omerovu dalekovidost u pitanjima upravljanja i administracije i otkriva integralni pristup i sistem upravljanja u njegovo vrijeme. Ona obuhvata pitanja od velike važnosti i predstavlja dragocijen dokument zbog pravila i osnovnih principa upravljanja koji su integrirali vjerski, politički, vojni, ekonomski i socijalni aspekt.

Vjerski aspekt

Ova hazreti Omerovao oporuka sadrži snažan podsticaj na bogobojaznost i strah od Allaha u tajnosti i javnosti, riječju i djelom, jer ko se Allaha boji On će ga čuvati i zaštititi. Stoga on savjetuje svoga nasljednika da čuva Allahove granice i da se u ime Allaha ne boji ničijeg prijekora, zato što su Allahove granice propisane Šerijatom dio vjere (ed-din) i zato što je Šerijat argument protiv ljudi i prema tome se mjere njihovi postupci i djela, i zato što njihovo zanemarivanje dovodi do kvarenja vjere i društva. Ona sadrži i upozorenje i poziv na ustrajnost (istikamet) na Pravom putu, jer je to jedna od vjerskih i svjetovnih potreba kojih se prvo vladar mora pridržavati, riječju i djelom, a zatim i podanici.

Politički aspekt

Hazreti Omer je u svojoj oporuci snažan naglasak stavio na pridržavanje pravde jer je ona temelj vlasti i upravljanja, a njenim uspostavljanjem među ljudima postiže se moć i ugled, politička i socijalna stabilnost i trajnost i povećava se poštovanje vladara u srcima ljudi.

Zatim se ističe briga o prvim muslimanima, muhadžirima i ensarijama, zbog njihovog prvenstva i prednosti u islamu i zbog toga što je vjera (akida) i politički sistem utemeljen na islamu izgrađen njihovim rukama, i oni su njegovi nosioci i čuvari.

Vojni aspekt

Hazreti Omerova oporuka sadrži posebnu brigu o vojsci i njenoj pripremi shodno velikoj odgovornosti koju ima u obezbjeđivanju sigurnosti države, kao i brigu o zadovoljavanju potreba boraca i izbjegavanje dugog zadržavanja boraca na granicama i u utvrdama, daleko od njihovih porodica, kako bi se izbjeglo ono što može uzrokovati deprimiranost, tjeskobu i pad morala.

Stoga im je potrebno omogućiti odmore u poznato vrijeme, tokom kojih se mogu odmoriti i obnoviti svoju energiju i čilost, s jedne strane, i tokom kojih se mogu vratiti porodicama kako im se ne bi prekinulo potomstvo, s druge strane.

Zatim hazreti Omer naglašava potrebu davanja svakom vojniku materijalnih sredstava koja zaslužuje, a koja će mu garantirati stabilan izvor prihoda za njega i njegovu porodicu, motivirati ga na džihad i lišiti ga brige i razmišljanja o njegovoj finansijskoj situaciji.

Ekonomsko-finansijski aspekt

Ovaj aspekt hazreti Omerove oporuke sadrži vođenje računa o pravednoj raspodjeli novca među ljudima i izbjegavanju svega što bi dovelo do akumuliranja bogatstva kod jedne klase ili skupine mimo drugih ljudi.

Zatim, neopterećivanje štićenika islamske države (zimije) izvan njihovih mogućnosti, ako oni izvršavaju svoje obaveze prema državi.

Društveni aspekt

Hazreti Omer je svom nasljedniku oporučio da posebnu pažnju obrati na podanike islamske države i da stalno provjerava njihovo stanje, da ispunjava njihove potrebe i osigura ostvarivanje njihovih prava. 

Zatim da poštuje podanike, stare i učene, i da bude samilostan prema mlađima, jer to vodi povećanju kohezije naroda sa svojim vođom.

Zatim, slijeđenje istine i nastojanje da se ona uspostavi u društvu, u svim okolnostima i uvjetima, jer je to društvena potreba koja se mora ispuniti među ljudima, a izbjegavanje nepravde u svim njenim oblicima, posebno prema štićenicima islamske države, jer se mora uspostaviti pravda među svim državnim subjektima, muslimanima i nemuslimanima, kako bi svi mogli uživati ​​u pravdi islama.

Izvor: saff.ba
Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *