Zločin nad Ukrajinom kao pokazna vježba za Jugozapadni Balkan

122

Jedinstvena osudam skoro svih zemalja svijeta, brutalne sile Rusije protiv Ukrajine, može biti povoljan politički tajming, patriotskim snagama Crne Gore da afirmišu građansku i sekularnu državu u kojoj će dominirati pravni red

U naučnoj studiji „Politička ponerologija“, A. M. Lobačovski polazi od činjenice da ljudsko društvo, koje čini 94 procenta normalnih ljudi, postaje žrtva šest procenata moralno-psihički deformisanih.

Četiri procenta takvih se nađu u poziciji da vladaju društvima i nacijama. Ta vladavina patokrata, nužno dovodi do „makro socijalnog zla“ koje pogađa mase nevinih i normalnih ljudi.

Geneza Zla koje se dešava u Ukrajini i koje je prvo nastalo u glavi patokratskog vođe, gdje se politički oblikovalo u formi sudbonosnog interesa ruskog naroda u strahu od mogućih akcija patokrata na suprotnim pozicijama. Rešenje te patološke panaroje Putin je vidio u žrtvovanju nevinog ukrajinskog naroda.

I naravno, propagandni timovi zaduženi za manipulativno pretvaranje građana u bezličnu gomilu poslušnika, konstruišu trivijalne laži o navodnim nacističkim metodama većine prema Ruskoj manjini u Ukrajini.

Ona treba da posluži da se građani Rusije pripreme da podrže zločin agresije Rusije prema narodu Ukrajine. Patokratama u Kremlju se čini sasvim humano, da jedan narod, nacija, civilizacijski entitet, treba da se žrtvuje, kao tampon zona, da štiti patokratsko jezgro Zla i izmanipulisane „gomile“ od mogućeg Zla drugih patokrata.

Previše sličnosti

Dešavanja u Ukrajini nijesu nikakva repriza bivših dešavanja na prostoru Jugoslavije, nego, par ekselans, pokazna vježba onoga što se može desiti na Jugozapadnom Balkanu, a tiče se i budućnosti samostalne crnogorske države. U konkretnom vremenu i na konkretnom prostoru.

Previše je sličnosti u političkoj dinamici i propagandnoj retorici beogradske političke nomenklature na Jugozapadnom Balkanu, sa propagandno taktičkim dešavanjima u Ukrajini, da bi ih ozbiljni analitičari političkih dešavanja u Crnoj Gori zanemarili bez prethodne uporedne analize.

Dobro plaćena politička klijentela oko DF, udarila je u tkivo imunološkog sistema države

Afirmacija rodonačelnika osvajačke dinastije Nemanjića i oživljavanje srpskih mitova i zabluda od Kosova do Košara, kao manipulativnih sadržaja za iracionalnu mobilizaciju„srpskog sveta“, aktuelna politička nomenklatura Beograda, po ugledu na moskovskog diktatora, pokušava primijeniti za ostvarenje sopstvene fikcije „oslobađanja“ i ujedinjenja „srpskog sveta, srpskog roda i srpskih zemalja“, na prostoru od Skoplja do Zagreba i od Subotice do Dubrovnika.

Taj je prostor je važan i za globalne geostrateške interese Rusije i posljednja šansa da se na njemu zadrži pogodan kolektivni entitet spreman da obavlja poslove za imperijalne interese Rusije protiv NATO alijanse.

Sudbina Ukrajine namijenjena i CG

U toj „igri ludaka“ beogradski patokrata želi ugraditi interes velikosrpske politike „srpskog sveta“ u nadi da će pod kišobranom Rusije da ostvari ujedinjenje „srpskog roda“ na jugozapadnom Balkanu.

Crnoj Gori je u toj „igri“ namijenjena sudbina Ukrajine, sa jedinom razlikom, da je Crna Gora dio NATO saveza, a to zahtijeva drukčije oblike i sadržaje subverzivne i propagandne aktivnosti, koji bi je „pripremili“ da, nakon više od jednog vijeka, ponovo pristane na drugo političko samoubistvo.

Agresija Rusije na Ukrajinu zatekla je Crnu Goru politički razjedinjenu, institucionalno neefikasnu i identitetski zbunjenu. Kadrovski korumpiranu, materijalno osiromašenu, propagandno izmanipulisanu. Imunološki sistem države je toliko oslabljen da mu je represivni aparat postao nesposoban da spriječi djelovanje destruktivnih činilaca protiv crnogorskog državnog suvereniteta i digniteta.

Vladavina prava i pravni red u državi gube legitimitet i integrativnu funkciji na temeljima kolektivnih moralnih i etičke vrijednosti Crnogoraca. U Crnoj Gori je izmanipulisan suveren – građanin. Volja prevarenih građana daje lažnu legitimnost vlasti.

Definitivno: Svetosavski popovi i eksperti destrukcije vratili su Crnu Goru iz budućnosti!

U „igri ludaka“ beogradski patokrata želi ugraditi interes velikosrpske politike „srpskog sveta“

U Crnoj Gori ne postoji realna stvarnost. Postoje simulirane stvarnosti sa dijametralno suprostavljenim političkim opcijama. Od antidržavne, kvislinške opcije DF, do patriotske suverenističke opcije sa DPS-om, koja je obnovila crnogorsku državnost, postavila temelje građanskoj, sekularnoj državi i uključila Crnu Goru najmoćniji vojni savez svijeta i dovela je na prag uključenja u EU.

Između te dvije opcije smješteno je mnogo političkih „lutalica“, od kojih neki galame da hvataju kriminalce a, u stvari, hvataju pozicije vlasti, kao šansu za nova kriminalna djelovanja.

Na buvljaku Palanke Zla

Anomični ambijent u Crnoj Gori je pogodan za bujanje vigilantizma u kojem bi mnogi „izvođači radova“ beogradskog autokrate bili spremni da vlast uzmu u „svoje ruke“ i da Crnu Goru prinesu na buvljak Palanke Zla.

Za takve zle naume članstvo Crne Gore u NATO savezu je postalo nepremostiva prepreka velikosrpskim ambicijama da je utope u fikciju „srpskog sveta“.

Aspiranti na tapiju crnogorskog identiteta i suvereniteta ne odustaju od Zlog nauma. Smišljaju i primjenjuju manipulativne lažne sadržaje sa tzv. insajderskim informacijama i interpretativnim nasiljem u mikro socijalnom ambijentu Crne Gore.

Demografskim inžinjeringom, „proizvodnjom“ fantomskih Srba u Crnoj Gori, uz blagoslov svetosavske sekte, unose zabunu, razdore i sukobe i prijete građanskim sukobima na crnogorskom prostoru.

Te prljave poslove u ime beogradskog autokrate u Crnoj Gori obavlja DF. On je od početka instaliran kao anticrnogorsko političko remetilačko jezgro kojenema nikakav oslonac u crnogorskim istorijskim entitetskim sadržajima. Njegova ideološka inspiracija je velikosrpski Projekta Zla, sa blagoslovom svetosavske sekte.

Manipulativnim nasiljem inficira mentalno biće dijela građana Crne Gore. Demonizacijom, dehumanizacijom i delegitimizacijom sadržaja duhovnih i svetovnih tekovina crnogorskog identiteta, na prostoru crnogorskom sprovode endemski etnocid nad identitetskim i simbolnim vrijednostima bića crnogorskog.

Nametanje anticrnogorskog mentaliteta

Dobro plaćena politička klijentela oko DF, poput „oportunističkih bakterija“, udarila je u tkivo imunološkog sistema države. Nagrizaju „tjelesno i duhovno zdravlje države“, razaraju jezgro crnogorskog identiteta i nameću tuđi anticrnogorski mentalitet.

Dešavanja u Ukrajini su mnogo bliža Crnoj Gori politički, nego geografski!

Za tu duhovnu i mentalnu kontaminaciju jezgra crnogorskog bića kriva je bivša vlast patriotskog suvrenističkog bloka!

Protivustavna i anticivilizacijska tvorevina DF u Crnoj Gori, umjesto da bude zabranjena, dobija mogućnost da se predstavlja kao lažni zaštitnik, navodno, ugroženog srpskog kolektiviteta u Crnoj Gori. Politički konstrukt, navodne, ugroženosti Srba u Crnoj Gori je obrnuto proporcionalan sa snagom njihovih lažnih predstavnika da ugroze crnogorsku Crnu Goru.

I kad se beogradski autokrata proglašava predsjednikom i zaštitnikom svih Srba u regionu, to je izraz političke spremnosti za agresivnom intervencijom uslučaju da se pojavi lažni entitet u formi DF i da u nekom trenutku pozove Beograd da preuzme patronat nadCrnom Gorom kao vazalnom pokrajinom „srpskog sveta“ i spasi „ugrožene“ Srbe?

Garancija za opstanak slobodne Crne Gore

Urgentno objedinjenje svih patriotskih snaga suverenističkog bloka u Crnoj Gori, bez političkog nadgornjavanja i ličnih kompleksa pojedinaca, jedina je garancija za opstanak slobodne, građanske, sekularne države u društvu savremenih država Evrope.

Jedinstvena osuda, skoro svih zemalja svijeta, brutalne sile Rusije protiv Ukrajine, može biti povoljan politički tajming, patriotskim snagama Crne Gore da, definitivno, afirmišu građansku i sekularnu državu u kojoj će dominirati meritokratija, vladavina prava i pravni red.

Dešavanja u Ukrajini su mnogo bliža Crnoj Gori politički, nego geografski!

Portalanalitika.me
Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *